Select Page

De meeste mensen zullen geen duidelijk antwoord hebben wanneer je hen vraagt wat biologisch eten nu precies betekent. De een zal denken dat het gezond eten is, terwijl de ander weet dat er geen chemicaliën gebruikt worden bij de productie van biologisch eten. Er zijn verschillende soorten biologische labels op de markt, waardoor er ook weer verschillende definities aan worden gegeven. Hieronder volgt een duidelsijke uitleg over wat biologisch eten nu precies is, de duurzaamheid ervan en wat van voordelen het voor je gezondheid oplevert.

De term biologisch

Biologisch eten betekent dat het eten op een bepaalde wijze geproduceerd is zonder hierbij hormonen, chemicaliën of fertilizers te gebruiken. Er zijn ontzettend veel regels waar een boer zich aan moet houden wanneer hij zijn gewassen als biologisch wilt verkopen. Zo mag het land niet besproeit zijn met chemicaliën in de laatste drie jaar, voordat een boer zijn gewassen biologisch mag noemen. Deze regels hebben betrekking op het gebied van natuur, milieu en het welzijn van dieren. De term biologisch zegt niets over de kwaliteit van het eten. Maar het moge duidelijk zijn dat biologisch eten gezonder is, aangezien er geen pesticiden, groeihormonen en andere rommel gebruikt worden.

Waar voldoet biologisch eten aan?

Biologisch eten voldoet aan verschillende eisen zoals het gebruik van biologisch veevoer, vrije uitloop van de vee, de natuurlijke behoefte van dieren worden vervuld, het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen is verboden, het gebruik van kunstmest is verboden, de keuze voor diersoorten en gewassen moeten op een natuurlijke wijze bestemd zijn tegen ziektes en verder is het gebruik van chemische stoffen zoals pesticiden en antibiotica voedingsadditieven is verboden. Op de vraag of biologisch eten duurzaam is, antwoorden wij nee. Het biologisch telen van gewassen en het grootbrengen van vee op Biologische wijze neemt meer tijd en ruimte in beslag, terwijl we steeds meer mensen op deze planeet moeten voeden.

Wat zijn de gezondheidsvoordelen?

Helaas is er nog weinig bekend over de ge

volgen van de chemicaliën. Maar het moge duidelijk zijn dat het altijd beter is om hier zo weinig mogelijk van binnen te krijgen. Deze stoffen zijn natuurlijk niet bevorderlijk voor het menselijk lichaam. Gewassen krijgen langer de tijd om op een natuurlijke wijze te groeien en nemen zodoende meer voedingsstoffen tot zich. Ook beweren sommigen dat biologisch eten ook meer smaak heeft, maar daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Hoe begin ik met duurzaam eten